Курс французької мови для високого рівня

Курс французької мови для високого рівня або ж для одного з високих рівнів С1 та С2. Цей курс зорієнтований на ідеальне мовне оволодіння та організацію мовленнєвого акту. Викладання здійснюється через обговорення проблематики сучасного світу, його еволюцію та вивчення протирічливих точок зору. Таким чином, ви з легкістю зможете обмінюватися культурним багажем знань, аргументувати ту чи іншу точку зору, вміло використовувати лінгвістичні та дискурсивні засоби, не відчуваючи при цьому жодних труднощів у самовираженні та при відстоюванні власної точки зору.

Структура курсу французької мови для високого рівня

Лексичні теми:

1. Des machines et des hommes (Машини та люди). Новітні технології та цифрова революція.

Мета:

 • розуміти сцени з класичного театру;
 • здійснювати міжкультурні порівняння;
 •  розмірковувати на філософські теми;
 • робити усний синтез документів.

2. Générations (Покоління). Сім’я, виховання, освіта, життєвий досвід

Ціль:

 •  розуміти сцени з класичного театру;
 •  здійснювати міжкультурні порівняння;
 • порівнювати соціологічні документи;
 • написати рецензію на книгу;
 • аналізувати полемічні та провокаційні статті;
 • співставляти усні доповіді, опираючись на письмовий документ.

3. Socialement vôtre (Людина і соціум). Умови праці, соціальна боротьба, еволюція роботи, професійний рух та соціальний підйом.

Мета:

 • аналізувати свідчення філософів;
 • розшифровувати натяки і алегорії, знайдені в тексті;
 • коригувати докази, наведені в соціальній тематиці;
 • вести дебати на економічі та соціальні теми;
 • складати резюме текстів.

4. Nouvelles frontières (Нові кордони). Розширення кордонів, глобалізація, мультикультуралізм.

Ціль:

 • відтворювати етнологічні думки письменника, подорожуючого;
 • порівнювати різноманітні культури;
 • аналізувати соціологічні опитування;
 • наводити аргументи.

5. Élites (Элита). Формування еліти, Вищі школи, Нерівність чоловіків та жінок.

Ціль:

 • резюмувати еволюцію поняття;
 • аналізувати сучасні політичні дискусії;
 • порівнювати моделі інтеграції і просування по службі різних країн;
 • укладати ділові листи.

6. Eurovisions (Євробачення). Европа и національна свідомість, функціонування установ, багатомовність.

Ціль:

 •  удосконалити ораторське мистецтво;
 • удаватися у міркування;
 • інтерпретувати законодавчі формулювання;
 • вивчити мовні засоби виразності;
 • написати театральний діалог.

7. Échanges (Обмін). Эпоха Просвітлення, франкофонія, нові экономічні партнери, нова влада, новий уряд.

Ціль:

 • укласти резюме дисертації на історичну тему;
 • розуміти і систематизувати студентську конференцію;
 • співставляти три способи презентації проекту;
 • будувати гіпотетичні висновки;
 • вести роздуми на наукові теми.

8. Énergies (Енергетичні ресурси). Витоки екології, довготривалий розвиток, потепління клімату, шкода для екології, екологічна архітектура.

Ціль:

 • реорганізувати інформативні дані;
 • аналізувати редакційні статті;
 • вивчити провокаційні аспекти тексту;
 • захистити проект містобудування;
 • здійснити письмовий синтез документів.

9. Mondes virtuels (Віртуальні світи). Імітація спектаклю, рольові ігри, ігри моделювання в Інтернеті, соціальні мережі.

Ціль:

 • аналізувати розповідні літературні тексти;
 • пояснити психічні процеси;
 • розуміти і формулювати технічні аналізи;
 • здійснювати огляд преси.

10. Créations (Створення). Історія мистецтва, значення мистецтва, нові способи творчості, художнє виховання.

Ціль:

 • представити значення виховання;
 • аналізувати описові літературні тексти;
 • переформульовувати роздуми автора;
 • виражати свої думки про значення літератури;
 • обговорювати художнє виховання;
 • виражати критичну думку про театр.

11. Corps et âme (Душою і тілом). Медицина, наукові досягнення, генетичні маніпуляції, біоетика.

Ціль:

 • вести дискурс про історію наук;
 • наводити аргументи щодо питань етики;
 • виступати в наукових суперечках;
 • вести дискусію про кінцеві цілі наукових і медичних досягнень;
 • укладати доповідь про результати стажувань.

12. Utopies (Утопии). Економічні і соціальні утопії, нова солідарність, щастя.

Ціль:

 • пояснювати і порівнювати проекти соціальної організації;
 • аналізувати економічні теорії та обговорювати їх законність;
 • аналізувати гуманітарні і соціальні цілі;
 • розмірковувати про сутність щастя;
 • написати роман.

Часи:

 1. Futur proche – найближчий майбутній
 2. Futur Simple – простий майбутній
 3. Passé Composé – складний минулий
 4. Imparfait – минулий незакінчений
 5. Passé Récent – нещодавно минулий
 6. Le plus-que-parfait – давноминулий час
 7. Passé simple – цілковито минулий час
 8. Subjonctif présent – теперішній час умовного способу
 9. Subjonctif passé – минулий час умовного способу
 10. Conditionnel présent – теперішній час умовного способу дії
 11. Conditionnel passé – минулий час умовного способу дії

Інші граматичні теми:

 1. Le genre des adjectifs– рід прикметників
 2. La place des adjectifs – місце прикметників Le pluriel des noms et des adjectifs – множина іменників і прикметників
 3. Les pronoms personnels COD – прямі особові займенники
 4. Les pronoms personnels COI– непрямі особові займенники
 5. La négation et la restriction – заперечна форма та обмеження
 6. Les compléments de temps: il y a, depuis – обставини часу
 7. Les pronoms relatifs qui, que, dont– прості відносні займенники
 8. Les pronoms relatifs composés– складні відносні займенники
 9. L’article partitif – частковий артикль
 10. Les verbes pronominaux – зворотні дієслова
 11. Les superlatifs– найвищий ступінь
 12. Les comparatifs – порівняльна ступінь
 13. La forme passive – пасивна форма
 14. Le participe présent et le gérondif – дієприкметник та дієприслівник
 15. Le discours rapporté et la concordance des temps– непряма мова та узгодження часів
 16. Les expressions idiomatiques– ідіоматичні вирази
 17. Les expressions de la cause – вираження причини
 18. Les expressions de la condition – вираження умови
 19. Les expressions du but – вираження мети
 20. Les expressions de la conséquence – вираження наслідку
 21. Les expressions de la concession et de l’opposition – вираження концесії (поступки) та опозиції (протиставлення)

Знання реалій та тонкощів французької мови, розуміння літератури, вміння продукувати свої власні твори та вести розмови на філософські теми – це і є високий рівень володіння французькою мовою. На цьому рівні ви можете вільно спілкуватися з франкомовними людьми, без долі сумнівів виражати свою думку і з легкістю аргументувати її. Ви здатні на це! Навіть на написання наукової роботи чи роману. Бесіди на світських раутах у Франкомовних країнах будуть приносити вам невимовне задоволення. І надалі перегляд французьких фільмів мовою оригіналу стане для вас звичною справою.

Але для того, аби цього досягти, варто витратити роки на вичення французької мови, пожертвувати тонною особистого часу. Школа BonjourFrançais допоможе вам пройти цей складний, тернистий шлях, і в результаті ви зануритесь у безодню чудес та отримаєте справжній скарб – знання французької мови. Не гайте ні хвилини! Дійте! У вас все вийде! Пам’ятайте, все у ваших силах!

Зв'язатись з Bonjour Français

Написати

office@bonjour-fr.com

Подзвонити

(044) 353 68 40;
067 352 83 43

Зайти в гості

28-а вул. Эспланадна
3-й поверх, Київ

Години роботи

Пн - Пт: 09.00 - 22.00
Сб: 09.00 - 18.00
Нд: вихідний

Підписатись на новини

Підписатись